Carlo Borer

Pro mě jakožto umělce a designera je hranice mezi těmito dvěma disciplínami na jednu stranu jasně zřetelné, na druhou ale velmi jemné. Každopádně se tyto obory navzájem prolínají a obohacují. Své první designové pokusy jsem vytvářel pro domácí využití. Tak jsem se postupně dopracoval k poznatku, že je možné vytvořit osobité přístroje, které jsou vysoce funkční, tj. mají praktické využití.

Kombinovat designové koncepty s funkčními potřebami bez kompromisů je pro mě fascinující činností. Cílem mých návrhů je otevřít vesmír nových tvarů pro vaše oči.