Smluvní podmínky partnerského programu Stadlerform.sk

Dohody

Přihlášením se k affiliate programu v Stadlerform.sk Partnerském programu (“Program”) souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami (“Smluvní podmínky”).

Stadlerform.sk si vyhrazuje právo aktualizovat a změnit smluvní podmínky čas od času bez předchozího upozornění. Veškeré nové funkce, které rozšiřují nebo vylepšují aktuální program, včetně vydání nových nástrojů a zdrojů, podléhají smluvním podmínkám. Další používání programu po takových změnách bude představovat váš souhlas s těmito změnami.

Porušení některé z níže uvedených podmínek bude mít za následek ukončení vašeho účtu a propadnutí všech neuhrazených plateb partnerských provizí získaných během porušení. Souhlasíte s tím, že partnerský program budete používat na vlastní nebezpečí.

Podmínky účtu

  • Abyste se mohly účastnit tohoto programu, musíte být starší 18 let.
  • Chcete-li být partnerem, musíte žít ve Spojených státech.
  • Vy musíte být člověk. Účty registrované “roboty” nebo jinými automatizovanými metodami nejsou povoleny.
  • Chcete-li dokončit proces registrace, musíte uvést své celé jméno, platnou e-mailovou adresu a další požadované informace.
  • Vaše přihlášení může používat pouze jedna osoba – jedno přihlášení sdílené více lidmi není povoleno.
  • Jste zodpovědní za udržování zabezpečení vašeho účtu a hesla. Stadlerform.sk nemůže a nebude odpovědný za žádné ztráty nebo škody způsobené nedodržením této bezpečnostní povinnosti.
  • Nesete odpovědnost za veškerý zveřejněný obsah a aktivitu, ke které dochází v rámci vašeho účtu.
  • Jedna nebo právnická osoba nesmí vést více než jeden účet.
  • Partnerský program nesmíte používat k žádným nezákonným nebo neoprávněným účelům. Při používání služby nesmíte porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně mimo jiné autorských zákonů).
  • Partnerský program nesmíte používat k vydělávání peněz na vlastních Stadlerform.sk produktových účtech.

Odkazy/grafika na vašem webu, ve vašich e-mailech nebo jiné komunikaci

Jakmile se zaregistrujete do partnerského programu, bude vám přidělen jedinečný partnerský kód. Můžete umístit odkazy, bannery nebo jinou grafiku, kterou poskytujeme s vaším partnerskými kódy, na vaše stránky, ve vašich e-mailech nebo v jiné komunikaci. Poskytneme vám pokyny, styly odkazů a grafická díla, která můžete použít při propojování Stadlerform.sk. Design kresby můžeme kdykoli změnit bez předchozího upozornění, ale nezměníme rozměry obrázků bez řádného upozornění.

Abychom umožnili přesné sledování, vykazování a časování poplatků za postoupení, poskytneme vám speciální formáty odkazů, které budou použity ve všech odkazech mezi vaším webem a Stadlerform.sk. Musíte zajistit, aby každý z odkazů mezi vašimi stránkami a Stadlerform.sk správně využívá takové speciální formáty odkazů. Odkazy na Stadlerform.sk umístěny na vašich stránkách v souladu s touto smlouvou a které, které řádně využívají tyto speciální formáty odkazů, jsou označovány jako “Speciální odkazy”. Poplatky za doporučení získáte pouze s ohledem na prodej na Stadlerform.sk produkt, ke kterému dochází přímo prostřednictvím speciálních odkazů; neneseme vůči vám odpovědnost za jakékoli selhání ze strany vás nebo někoho, koho odkazujete, k použití zvláštních odkazů nebo nesprávnému zadání vašeho partnerského kodexu, včetně rozsahu, v jakém by toto selhání mohlo vést k jakémukoli snížení částek, které by vám jinak byly vyplaceny v této smlouvě.

Partnerské odkazy by měly odkazovat na stránku propagovaného produktu.

Postoupení poplatky / provize a platby

Aby byl prodej produktu způsobilý získat poplatek za doporučení, musí zákazník kliknout na speciální odkaz z vašeho webu, e-mailu nebo jiné komunikace, aby https://stadler.buges.eu a během této relace dokončil objednávku produktu.

Budeme platit provize pouze za odkazy, které jsou automaticky sledovány a hlášeny našimi systémy. Nebudeme platit provize, pokud někdo říká, že koupil, nebo někdo říká, že zadali postoupení kód, pokud to nebylo sledováno naším systémem. Můžeme platit pouze provize z podnikání generované prostřednictvím řádně formátované speciální odkazy, které byly automaticky sledovány našimi systémy.

Vyhrazujeme si právo diskvalifikovat provize získané podvodnými, nezákonnými nebo příliš agresivními, pochybnými prodejními nebo marketingovými metodami.

Platby začínají až poté, co jste vydělali více než 20 dolarů v affiliate příjmu. Pokud váš partnerský účet nikdy nepřekročí hranici 20 dolarů, vaše provize nebudou realizovány ani zaplaceny. Jsme jediní zodpovědní za placení účtů, které překročily hranici 20 dolarů.

Identifikace sebe jako Stadlerform.sk Affiliate

Nesmíte vydat žádnou tiskovou zprávu týkající se této smlouvy nebo vaší účasti v programu; takové jednání může vést k ukončení programu. Kromě toho nesmíte žádným způsobem zkreslovat nebo ozdobit vztah mezi námi a vámi, říkat, že vyvíjíte naše produkty, říkáte, že jste součástí Stadlerform.sk nebo vyjádřit nebo naznačit jakýkoli vztah nebo spojení mezi námi a vámi nebo jakoukoli jinou osobou nebo subjektem, s výjimkou případů výslovně povolených touto smlouvou (včetně vyjádření nebo naznačování, že podporujeme, sponzorujeme nebo přispíváme peníze na jakoukoli charitu nebo jinou příčinu).

Nesmíte nakupovat produkty prostřednictvím svých partnerských odkazů pro vlastní potřebu. Takové nákupy mohou mít za následek (podle našeho výhradního uvážení) v držení poplatků za postoupení a / nebo ukončení této smlouvy.

Platební kalendář

Tak dlouho, jak váš současný affiliate vydělávat více než 20 dolarů,budete platit každý měsíc. Pokud jste od poslední platby nevydělávali 20 USD, zaplatíme vám následující měsíc poté, co překročíte prahovou hodnotu.

Definice odběratele

Zákazníci, kteří nakupují produkty prostřednictvím tohoto programu, budou považováni za naše zákazníky. Proto se na tyto zákazníky budou vztahovat všechna naše pravidla, zásady a provozní postupy týkající se objednávek zákazníků, služeb zákazníkům a prodeje produktů. Naše zásady a provozní postupy můžeme kdykoli změnit. Například určíme ceny, které mají být účtovány za produkty prodávané v rámci tohoto programu v souladu s našimi vlastními cenovými zásadami. Ceny produktů a jejich dostupnost se mohou čas od času lišit. Vzhledem k tomu, že změny cen mohou ovlivnit produkty, které jste uvedli na svém webu, neměli byste na svém webu zobrazovat ceny produktů. Vyčníme obchodně přiměřené úsilí, abychom předložili přesné informace, ale nemůžeme zaručit dostupnost nebo cenu konkrétního produktu.

Vaše povinnosti

Budete výhradně zodpovědní za vývoj, provoz a údržbu vašich stránek a za všechny materiály, které se objevují na vašich stránkách. Například budete výhradně zodpovědní za:

– Technický provoz vašich stránek a veškerého souvisejícího vybavení
– Zajištění zobrazení speciálních odkazů na vašich stránkách neporušuje žádnou dohodu mezi vámi a třetí stranou (včetně, ale bez omezení jakýchkoli omezení nebo omezení, která na vás klade třetí strana, která hostí vaše stránky)
– Přesnost, pravdivost a vhodnost materiálů zveřejněných na vašich stránkách (mimo jiné včetně všech materiálů souvisejících s produktem a veškerých informací, které zahrnete do zvláštních odkazů nebo je spojíte se speciálními odkazy)
– Zajištění toho, aby materiály zveřejněné na vašich stránkách neporušovaly nebo neporušovaly práva žádné třetí strany (včetně například autorských práv, ochranných známek, soukromí nebo jiných osobních nebo vlastnických práv)
– Zajištění, že materiály zveřejněné na vašich stránkách nejsou urážlivé nebo jinak nezákonné
– Zajištění toho, aby vaše stránky přesně a přiměřeně zveřejňovaly, a to buď prostřednictvím zásad ochrany osobních údajů nebo jinak, jak shromažďujete, používáte, ukládáte a zveřejňujete údaje shromážděné od návštěvníků, včetně případně třetích stran (včetně inzerentů) mohou zobrazovat obsah a / nebo reklamy a shromažďovat informace přímo od návštěvníků a mohou umístit nebo rozpoznat soubory cookie v prohlížečích návštěvníků.

Dodržování zákonů

Podmínkou vaší účasti v programu je, že během své účasti v programu budete dodržovat všechny zákony, vyhlášky, pravidla, předpisy, příkazy, licence, povolení, rozsudky, rozhodnutí nebo jiné požadavky jakéhokoli vládního orgánu, který je nad vámi příslušný, ať už jsou nyní platné nebo později vstoupí v platnost v době, kdy jste účastníkem programu. Bez omezení výše uvedené povinnosti souhlasíte s tím, že jako podmínku vaší účasti v programu budete dodržovat všechny platné zákony (federální, státní nebo jiné), které upravují e-mailový marketing, mimo jiné včetně zákona CAN-SPAM z roku 2003 a všech ostatních zákonů proti spamu.

Doba platnosti smlouvy a programu

Doba platnosti této smlouvy začíná přijetím vaší žádosti o program a skončí ukončením kterékoli ze stran. Buď vy, nebo my můžeme tuto smlouvu kdykoli vypovědět, ať už s udáním důvodu nebo bez udání důvodu, a to písemným oznámením o ukončení. Po ukončení této smlouvy z jakéhokoli důvodu okamžitě přestanete používat a odstraníte z vašich stránek všechny odkazy na https://stadler.buges.eua všechny naše ochranné známky, obchodní oděvy a loga a všechny ostatní materiály, které nám nebo naším jménem poskytujeme v souladu s programem nebo v souvislosti s ním. Stadlerform.sk si vyhrazuje právo program kdykoli ukončit. Po ukončení programu, Stadlerform.sk zaplatí všechny nesplacené příjmy narostlé nad 20 dolarů.

Ukončení

Stadlerform.skmá podle vlastního uvážení právo pozastavit nebo ukončit váš účet a odmítnout jakékoli a veškeré současné nebo budoucí používání programu nebo jakékoli jiné Stadlerform.sk služby, a to z jakéhokoli důvodu. Toto ukončení služby bude mít za následek deaktivaci nebo smazání vašeho účtu nebo váš přístup k vašemu účtu a propadnutí a vzdání se všech potenciálních nebo třeba-platit provize na vašem účtu, pokud byly získány podvodnými, nezákonnými nebo příliš agresivními pochybnými prodejními nebo marketingovými metodami. Stadlerform.sk si vyhrazuje právo odmítnout službu komukoliv z jakéhokoli důvodu kdykoliv.

Vztah stran

Vy a my jsme nezávislí dodavatelé a nic v této smlouvě nevytvoří žádné partnerství, společný podnik, agenturu, franšízu, obchodního zástupce nebo pracovní vztah mezi stranami. Nebudete mít žádné oprávnění činit nebo přijímat jakékoli nabídky nebo prohlášení naším jménem. Nebudete činit žádné prohlášení, ať už na vašich stránkách nebo jinak, které by bylo v rozporu s čímkoli v této části.

Omezení odpovědnosti

Neneseme odpovědnost za nepřímé, zvláštní nebo následné škody (nebo jakékoli ztráty příjmů, zisku nebo dat) vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou nebo programem, a to ani v případě, že jsme byli na možnost takových škod upozorněni. Dále naše souhrnná odpovědnost vyplývající z této smlouvy a programu nepřesáhne celkové poplatky za doporučení, které vám byly zaplaceny nebo splatné podle této smlouvy.

Zřeknutí

Neposkytujeme žádné výslovné ani předpokládané záruky ani prohlášení týkající se programu nebo jakýchkoli produktů prodávaných prostřednictvím programu (včetně, omezení bez, záruk vhodnosti, obchodovatelnosti, neúšetřování nebo jakýchkoli předpokládaných záruk vyplývajících z průběhu plnění, obchodování nebo obchodního využití). Kromě toho nečiníme žádné prohlášení, že provoz Stadlerform.sk bude nepřetržitý nebo bezchybný, a neneseme odpovědnost za následky přerušení nebo chyb.

Nezávislé vyšetřování

BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE JSTE SI PŘEČETLI TUTO SMLOUVU A SOUHLASÍTE SE VŠEMI JEJÍMI PODMÍNKAMI. BERETE NA PAMĚTI, ŽE MŮŽEME KDYKOLI (PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO) VYŽADOVAT DOPORUČENÍ ZÁKAZNÍKŮ ZA PODMÍNEK, KTERÉ SE MOHOU LIŠIT OD PODMÍNEK OBSAŽENÝCH V TÉTO SMLOUVĚ NEBO PROVOZOVAT WEBOVÉ STRÁNKY, KTERÉ JSOU PODOBNÉ NEBO SOUTĚŽÍ S VAŠIMI WEBOVÝMI STRÁNKAMI. NEZÁVISLE JSTE VYHODNOTILI, ZDA JE ŽÁDOUCÍ ÚČASTNIT SE PROGRAMU, A NESPOLÉHÁTE SE NA ŽÁDNÉ JINÉ ZASTOUPENÍ, ZÁRUKU NEBO PROHLÁŠENÍ, NEŽ JAK JE UVEDENO V TÉTO SMLOUVĚ.

Rozhodčí

Jakýkoli spor týkající se jakékoli dohody (včetně jakéhokoli skutečného nebo údajného porušení této smlouvy), jakýchkoli transakcí nebo činností podle této smlouvy nebo vašeho vztahu s námi nebo některou z našich přidružených společností bude předložen k důvěrnému rozhodčímu řízení, že v rozsahu, v jakém máte jakýmkoli způsobem nebo hrozíte porušovat naše práva duševního vlastnictví, můžeme usilovat o soudní příkaz nebo jiné vhodné u jakéhokoli státu nebo federálního soudu (a souhlas s nevýlučnou jurisdikcí a místem konání u těchto soudů) nebo jiného soudu příslušné jurisdikce. Rozhodčí řízení podle této smlouvy bude probíhat podle pravidel, která pak převládají v Americké arbitrážní asociaci. Nález rozhodce je závazný a může být zapsán jako rozsudek u jakéhokoli soudu příslušné jurisdikce. V plném rozsahu povoleném platnými právními předpisy se k rozhodčímu řízení podle této smlouvy nepřipojí žádné jiné strany, na kterou se vztahuje tato smlouva, ať už prostřednictvím třídního rozhodčího řízení nebo jiného řízení.

Různé

Tato smlouva se bude řídit zákony Spojených států, bez ohledu na pravidla, kterými se řídí volba zákonů. Tuto smlouvu nesmíte postoupit, a to zákonem nebo jinak, bez našeho předchozího písemného souhlasu. S výhradou tohoto omezení bude tato smlouva závazná, bude ve prospěch stran a jejich příslušných nástupců a postupníků vymahatelná a vymahatelná. Naše neschopnost vymáhat vaše přísné plnění jakéhokoli ustanovení této smlouvy nebude představovat zřeknutí se našeho práva následně vymáhat takové ustanovení nebo jakékoli jiné ustanovení této smlouvy.

Pokud Stadlerform.sk vykonávat nebo vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení smluvních podmínek, neznamená to zřeknutí se takového práva nebo ustanovení. Smluvní podmínky představují celou dohodu mezi vámi a Stadlerform.sk a řídí vaše používání služby, nahrazující veškeré předchozí smlouvy mezi vámi a Stadlerform.sk (včetně, ale nikoli výhradně, všech předchozích verzí podmínek služby).