Matti Walker

Navrhovat a spoluvyvíjet produkty ve spolupráci s Martinem Stadlerem a týmem Stadler Form od samého počátku považuji za svou velkou výsadu. Co začalo prvním zvlhčovačem, Fredem, postupně přerostlo v příjemnou nabídku atraktivních produktů různého využití. Tahle zkušenost a zároveň možnost být součástí týmu mě neskutečně obohatila jako designera i jako člověka.

Při své práci se řídím několika cíli, které při designu produktu musím naplnit: jednoduchý a účelný vzhled přístroje, použití trvanlivých materiálů šetrných z hlediska zdrojů, snadné intuitivní ovládání a komfortní manipulace s přístrojem a jasné funkce podporující komfort a radost z užívání.