Časté dotazy k produktu EVA

Pomocí ultrazvukové technologie je voda přetvářena na mlžinu. Vodní kámen ve vodě je zároveň přeměňován na mikročástice, které pak ulpívají na nábytku jako bílý povlak. Z toho důvodu je v Evě použit demineralizační filtr, který redukuje vodní kámen obsažený ve vodě. Je-li voda tvrdší než 21 °DH, filtr by bylo nutné měnit velmi často, aby se netvořil příliš výrazný nános na nábytku. Pokud máte tvrdou vodu, doporučujeme jeden z našich výparových zvlhčovačů, např. Oskar, Oskar big nebo Robert.

Jako náplň do Evy rozhodně nepoužívejte vodu z dekalcifikačního systému, který pracuje na principu výměny iontů (sůl přidaná do vody). Sůl obsažená ve vodě může vést ke kumulaci bílého prachu kolem přístroje. 

Používat můžete namixovanou destilovanou a kohoutkovou vodu a to ideálně v
poměru 50:50.
Upozornění: Nepoužívejte čistě destilovanou vodu, neboť indikátor prázdné nádoby
nebude poté pracovat korektně. Používat však můžete pitnou vodu z filtračního
systému (např. Brita). K bližším informacím o kvalitě a složení vody ve vaší oblasti
kontaktujte prosím poskytovatele pitné vody ve vaší oblasti.

Jestliže po několika týdnech provozu produkuje Eva méně mlžiny než dosud, pak je potřeba provést odvápnění základny. 

Jestliže ani po čištění a vyjmutí topné vložky nevychází z přístroje žádná mlžina, je nutné poslat Evu do jednoho z našich servisních center na prohlídku. Kontaktujte prosím svého prodejce, u kterého jste Evu koupili.

Dvě tečky symbolizují, že dálkový senzor ztratil signál s přístrojem. Dálkový senzor je externí senzor, který měří vlhkost v místnosti a který může být zároveň použit jako dálkový ovladač. Bez spojení s dálkovým senzorem není možné měřit vlhkost přesně. K obnovení spojení stiskněte jakékoliv tlačítko na dálkovém senzoru (kromě On/Off). Jsou-li dvě tečky stále zobrazeny na displeji, ujistěte se, že vzdálenost mezi senzorem a přístrojem je přibližně 3-5 metrů. Zdi a podlaha mohou způsobit rušení signálu. Dalším důvodem slabého signálu mohou být slabé baterie v senzoru. Vyměňte baterie v senzoru a pak jej aktivujte stiskem jakéhokoliv tlačítka na dálkovém senzoru (kromě On/Off). Aktuální hodnota vlhkosti by nyní měla být zobrazena na displeji Evy.

Ano, je to možné. Nicméně berte v potaz, že naměřená hodnota nebude tka přesná jako s dálkovým senzorem, protože čidlo vlhkosti na přístroji je umístěno blízko výstupu mlžiny. Eva zároveň pomocí dvou teček na displeji informuje o tom, že signál s dálkovým senzorem nebyl navázán. Nicméně přístroj i tak funguje normálně.

Ano, je to možné. V takovém případě budou oba přístroje komunikovat s jedním senzorem a upravovat vlhkost na základně naměřených hodnot pomocí tohoto senzoru. Vzdálenost od senzoru k oběma přístrojům nesmí překročit 10 m, ideální vzdálenost by měla být mezi 3-5 m. Tyto podmínky musí být splněny pro bezproblémový provoz obou přístrojů.

Režim příhřevu vody poskytuje příjemně teplou mlžinu a ještě účinnější zvhlčování. Mlžina při provozu s příhřevem vody stoupá až do výšky 1,4 m, což zajišťuje rychlejší odpaření a snižuje míru padání mlžiny na podlahu. Provoz bez příhřevu vody je doporučen v místnostech, kde je vyšší teplota vzduchu. V takovém případě totiž bude mlžina přijemně chladit. To platí například v létě, kdy je vzduch suchý z důvody zapnuté klimatizace.

Jestliže není dostatečně často měněn demineralizační filtr, v místnosti se může usazovat bílý poprašek minerálů. Pokud takový jev zpozorujete, filtr je potřeba vyměnit. Bílý poprašek může být způsoben také vodou z dekalcifikačních systémů, které obsahují soli. Takovou vodu prosím nepoužívejte.

Při procesu čištění a odvápnění postupujte podle tohoto schématu:

Může použít jakékoliv dostupné vůně, esence a oleje, jedinou podmínkou je, že nesmí obsahovat alkohol.Ten totiž přístroj může poškodit a v takovém případě se na přístroj nevztahuje záruka.

Ne, Evu je potřeba ručně zapnout.

Kostku umístěte v místě šipky:

Propláchněte nádržku na vodu teplou vodou a ujistěte se, že topná vložka a ultrazvuková membrána jsou čisté a neulpívají na nich žádné zbytky vodního kamene. Je-li to nutné, proveďte odvápnění. Dejte pozor, abyste nenalili vodu do vzduchového otvoru nádržky. Naplňte nádobu na vodu a spusťte Evu znovu. Pokud stále svítí červená dioda, pak vyjměte demineralizační filtr a nechte Evu 30 minut pracovat bez filtru. Pokud problém i tak přetrvává, kontaktujte svého prodejce a domluvte se s ním na servisu.

Blikající hodnota vlhkosti znamená, že byla dosažená nastavená hodnota a přístroj se automaticky vypnul.

Požadovaná hodnota může být změněna opakovaným stisknutím tlačítka Hydrostat (35 - 75 % a kontinuální režim CO). Symbol na displeji během zadávání bliká. Po několika vteřinách nečinnosti se nastavená hodnota uloží. Symbol se změní na aktuální hodnotu vlhkosti.

Tyto zvuky se mohou objevit v momentě, je-li topná vložka předehřevu vody plná vodního kamene. V takovém případě pomůže proces odvápnění.

Před výměnou použitého demineralizačního filtru je důležité nový filtr namočit do studené vody z vodovodu 24 hodin předem. Při výměně filtru se ujistěte, že nevyhazujete víko nádrže. Následující video ukazuje správný způsob výměny kazety:

Nenašli jste zde odpověď na svůj dotaz? Prosím napište nám a my vám co nejdříve odpovíme.

* Povinné pole

** Kontrolní otázka (kolik je 7 + 3, napiš slovem do políčka výše)