Časté dotazy k produktu ROBERT

1. Vyprázdněte nádržku na vodu.
2. Nalijte odvápňovač (dodržujte pokyny výrobce) asi 2 cm pod horní část nádržky. Evaporační disky by měly zůstat ve vodě.
3. Nyní vložte násdržku na vodu zpět do přístroje. (nádobu vkládat nemusíte).
4. Stiskněte tlačítko MODE třikrát pro spuštění čistícího procesu. Zobrazí se symbol Clean Mode. Během tohoto procesu se disky otáčí ve vodě, ale ventilátor není v provozu. Do místnosti nevystupuje žádný vzduch. Po 20 minutách je proces čištění u konce a na displeji se zobrazí Clean Mode. Proces čištění můžete spustit několikrát v závislosti na míře znečištění přístroje. Pak vyjměte nádržku a pořádně ji propláchněte pod tekoucí vodou.
5. Jsou-li disky opravdu silně znečištěné, můžete jeden po druhém odšroubovat, odvápnit je samostatně a vyčistit je kartáčkem. K tomu je potřeba odšroubovat nejprve čelní disk s ozubeným kolem a sundat disky z osy. Ujistěte se, že pak znovu složíte disky do původního stavu a utáhněte čelní disk s ozubeným kolem.

Disky se během provozu nebo čištění mohou mírně rozvolnit. To znamená, že ozubené kolečko už nedrží disky pohromadě dostatečně pevně. Problém můžete snadno vyřešit dotažením ozubeného kolečka ve směru hodinových ručiček.

Otvor pro přívod vzduchu byl přidán v rámci technických inovací v roce 2015. Přístroje, které byly vyrobeny před tímto rokem tuto funkci nemají. Ujistěte se, že otvory pro přívod a výstup vzuchu jsou pravidelně čištěny (pomocí kartáčku nebo vysavače), aby nedošlo k ucpání prachem.

Měkkým kartáčkem a hubkou s vlažnou vodou čistěte nádržku na vodu, disky a nádobu na vodu  každé dva týdny. V případě vodního kamene použijte odvápňovač zředěný vodou (viz návod na nádobě přípravku). V čistícím režimu se Robert čistí sám. Nádržku a nádobu pak důkladně propláchněte pod tekoucí vodou.

Pokud hodnota vlhkosti na displeji bliká, znamená to, že byla dosažena nastavená hodnota vlhkosti a přístroj se automaticky vypnul.

Aktuální vlhkost vzduchu je měřena cca každou půlhodinu (ventilátor běží po dobu 1-2 minut). Jestliže naměřená hodnota vlhkosti klesne pod nastavenou hodnotu, přístroj začne znovu pracovat.

Stiskněte tlačítko "Air Humidity" pro změnu požadované hodnoty vlhkosti. Nyní můžete měnit cílovou vlhkost, a to po 5 % opakovaných stisknutím tlačítka "Air Humidity" (displej problikne při ukládání změn). Nastavená hodnota se uloží, jestliže nejsou prováděny další změny po dobu cca 10 vteřin. Displej následně zobrazí opět aktuální hodnotu vlhkosti vzduchu. Jakmile je opět dosaženo nastavené hodnoty, přístroj přestane pracovat a displej bude blikat.

Zkontrolujte množství vody v přístroji a správné usazení disků. Nádoba na vodu musí být lehce vtlačena do přístroje, dokud se neozve cvaknutí.

Demineralizační filtr odstraňuje z vody vodní kámen a je potřeba jej měnit jednou za 1-3 měsíce, a to v závislosti na frekvenci používání a tvrdosti vody. Filtr používejte vždy, je-li voda tvrdší než 21 dH°.
 

Ano, Robert se automaticky zapne, je-li obnoveno napájení.

Doporučujeme disky čistit cca každé 4 týdny, a to v závislosti na tvrdosti vody.

Nenašli jste zde odpověď na svůj dotaz? Prosím napište nám a my vám co nejdříve odpovíme.

* Povinné pole