Údržba zvlhčovače

JAK ZAJISTIT HYGIENICKÉ ZVLHČOVÁNÍ

Pro zdravé klima v interiéru se ideální hodnota relativní vlhkosti vzduchu pohybuje mezi 40 – 60 %. Tuto hodnotu můžete měřit buď pomocí vlhkoměru, který je zabudován přímo ve zvlhčovači nebo pomocí externího vlhkoměru (například Selina od Stadler Form). K zajištění dostatečné hygieny při používání zvlhčovačů doporučujeme dodržovat následující pokyny:

 • Pravidelně měňte příslušenství přístroje
 • Vodu ve zvlhčovači měňte každý den
 • Pravidelně čistěte vnitřní i vnější části zvlhčovače
 • Proces odvápnění doporučujeme provádět na měsíční bázi v závislosti na tvrdosti vody
 

Částice, které znečišťují vzduch, jako jsou prach, zvíření chlupy, pyly nebo roztoče se do přístroje mohou dostat i zvenčí. Stojatá voda v kombinaci se znečištěním ze vzduchu může být ideálním místem pro množení bakterií.

Proto doporučujeme kromě pravidelného týdenního čištění také pravidelnou výměnu příslušenství přístroje. Zamezíte tím, růstu bakterií a mikroorganismů a zároveň zajistíte maximální efektivitu přístroje.

Antibakteriální stříbrná kostka™ do vody nepřetržitě produkuje přesné množství iontů stříbra a její životnost je cca 1 rok. Po kontaktu s vodou zabraňují ionty stříbra bakteriím v množení a činí tak proces zvlhčování více hygienickým.

Antibakteriální stříbrná kostka™ rozhodně zabraňuje tvorbě bakterií, ale nenahradí pravidelné čištění přístroje. Z toho důvodu je třeba na týdenní bázi pořádně vyčistit zvlhčovač pomocí kartáčku a vypláchnout nádobu na vodu. V závislosti na tvrdosti vody je potřeba přístroj alespoň jednou měsíčně odvápnit a každý den plnit nádobu čistou vodou.

Pravidelná výměna příslušenství znamená:


ANTIBAKTERIÁLNÍ STŘÍBRNÁ KOSTKA

Životnost antibakteriální stříbrné kostky je cca jeden rok. Vždy před začátkem sezóny zvlhčovačů vyměňte kostku za novou.

FILTRAČNÍ KAZETY

K udržení ideální efektivity a zajištění hygienického zvlhčování by měly být kazety měněny každé dva měsíce.

DEMINERALIZAČNÍ FILTR

Filtr je efektivní po dobu jednoho až tří měsíců v závislosti na tvrdosti vody.

DEMINERALIZAČNÍ KULIČKA

Životnost demineralizační kuličky je cca jeden rok.

Zvlhčovače sami o sobě rozhodně nejsou pro bakteriemi semeništěm. Špína, které najdeme v přístroji, pochází z nečistot ve vzduchu, jako jsou prach, zvířecí chlupy, pyly nebo roztoče. Je-li voda znečištěna touto špínou po delší dobu a příslušenství v přístroji (například filtrační kazety, antibakteriální stříbrná kostka atd.) není pravidelně měněno, teprve pak se může zvlhčovač stát ideálním místem pro množení bakterií a mikrobů.

Tomuto riziku lze zabránit pravidelným čištěním a výměnou příslušenství. Ionty stříbra z antibakteriální stříbrné kostky růst mikrobů okamžitě zastaví. Přidání stříbrné kostky není nutné u přístrojů, které fungují na parním principu (například Fred).

Důrazně doporučujeme měnit často vodu a jednou za čas provést důkladné vyčištění přístroje. Tím zabráníte množení bakterií ve vodě.

Jestliže v místnosti aktivně zvlhčujete vzduch, je nutné se starat o hygienu. Proto doporučujeme dodržovat následující zásady:

 • jestliže zvlhčovač nepoužíváte, vylijte vodu z přístroje a z nádoby na vodu,
 • vodu v přístroji nebo nádobě na vodu je nutné každý den měnit,
 • k zastavení množení bakterií a mikroorganismů je nutné pravidelné čištění, a to i v případě, že zanesení minerály není patrné. Proto každé dva týdny vyjměte filtrační kazety a tam, kde je to potřeba, proveďte proces odvápnění spodní části přístroje. Poté spodní část přístroje důkladně propláchněte a nechte volně uschnout předtím, než umístíte zvlhčovač zpět do provozu,
 • k zastavení množení bakterií a mikroorganismů ve vodě je nutné používat antibakteriální stříbrnou kostku,
 • pravidelná výměna příslušenství (filtrační kazety, demineralizační filtry, demineralizační kuličky, antibakteriální stříbrné kostky™) je nutná,
 • při čištění vnější části přístroje setřete vlhkým hadříkem otvory pro vstup a výstup vzduchu a nechte přirozeně uschnout,
 • u přístrojů Oskar little, Oskar a Oskar big je možné vyčistit pomocí vlhkého hadru i ostří ventilátoru tak, jak je popsáno na štítku v horní vnitřní části přístroje,
 • u přístroje Robert můžete pomocí kartáčku vyčistit také filtr při otvoru pro vstup vzduchu.