Reklamace jsou bohužel součástí každého obchodu. Životnosť žádného výrobku nesouvisí se zárukou ani cenou výrobku, vezměte prosím uvedený fakt na vědomí. Při nákupu zboží od nás vždy obdržíte řádný doklad o koupi (faktura nebo pokladní blok). Pokud byste ve Vaší zásilce neobdrželi uvedené doklady, nebo Vám není cokoliv jasné, stačí když nás budete kontaktovat. Nejrozumnější způsob v případě reklamace je se předem u nás informovat a dohodnout se na dalším postupu.
Zpravidla ale platí že, reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu spolu s písemným popisem závady. Při oprávněné reklamaci Vám do 30 dnů zašleme opravené zboži, nové zboží nebo vrátíme plnou částku.
Reklamace a vrácení zboží:
Pokud máte dojem, že produkt, který jste si od nás zakoupili, nefunguje správně nebo nefunguje vůbec, kontaktujte nás e-mailem na adrese servis@stadlerform.cz. Postup reklamace je následující:
  1. ujistěte se, že jste v případě potřeby podnikli veškeré kroky k odstranění poruchy výrobku.
  2. ujistěte se, že jste u nás zakoupili produkt a máte všechny doklady potvrzující váš nákup, včetně faktury (kde je uveden název produktu, datum nákupu a vaše údaje).
  3. ujistěte se, že se skutečně jedná o chybu produktu, a ne jen o nevhodné nastavení nebo rozladění produktu. Špatná funkčnost produktu způsobená nesprávným nastavením není důvodem k reklamaci, v takovém případě bude reklamace považována za neoprávněnou.
  4. ujistěte se, že se chyba opakuje a že se nejedná o výjimečný nebo jednorázový stav.
  5. ujistěte se, že chyba je na straně námi prodávaného výrobku a ne na straně jiného výrobku, který způsobuje nefunkčnost nebo omezenou funkčnost zařízení
  6. pokud jste si jisti, že chyba je v našem produktu, popište vadu a e-mailem servis@stadlerform.cz. Svoz reklamovaného produktu vám objednáme a v případě reklamace vám zašleme opravený nebo nový výrobek zpět.
  7. jakmile obdržíme vaši zásilku, zkontrolujeme stav zásilky a její úplnost a informujeme vás o průběhu. Zásilka musí být kompletní, jinak zašleme zásilku zpět odesílateli na jeho náklady.
  8. pokud se jednalo o pozáruční reklamaci, budeme vás kontaktovat a poskytneme vám orientační a předběžný výpočet ceny opravy.
  9. po opravě nebo výměne za nový kus vám bude zaslána na naše náklady na adresu zasielkovny.
Záruka: Prodané zboží podléhá zákonné záruční době 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na zboží, které bylo mechanicky poškozeno nebo bylo zničeno nesprávným zacházením klienta.
V takovém případě nebude nebude reklamace uznána jako oprávněná.