Bohužel, stížnosti jsou součástí jakéhokoli podnikání.Životnost jakéhokoli produktu nesouvisí se zárukou nebo cenou produktu, upozorňujeme. Při nákupu želvy vždy obdržíte řádný doklad o koupi (fakturu nebo pokladnu) a záruční list se zárukou a datem prodeje. Pokud neobdržíte výše uvedené dokumenty ve vaší zásilce, nebo vám to není jasné, bude to trvat sustench, když nás kontaktujete. Nejrozumnějším způsobem, jak uplatnit nárok, je předem nás informovat a dohodnout se na dalším postupu.
Reklamované zboží však musí být zpravidla zasláno na naši adresu spolu s písemným popisem vady. Pokud budete mít oprávněný nárok, zašleme vám nové zboží do 30 dnů nebo vám vrátíme celou částku.
Reklamace a vrácení zboží:
Pokud máte dojem, že produkt, který jste si od nás zakoupili, nefunguje správně nebo nefunguje vůbec, kontaktujte nás e-mailem na adrese servis@stadlerform.sk. Nejprve si přečtěte návod k použití v kapitole pro odstranění jakékoli vady – pokud váš návod k použití takovou kapitolu obsahuje a pokud nenajdete řešení pro opravu vady, bude výrobek s největší pravděpodobností vadný a určený k reklamaci. Postup pro podávání stížností je následující:
  1. ujistěte se, že jste v případě potřeby podnikli veškeré kroky k odstranění poruchy výrobku.
  2. ujistěte se, že jste u nás zakoupili produkt a máte všechny doklady potvrzující váš nákup, včetně faktury (kde je uveden název produktu, datum nákupu a vaše údaje)
  3. Ujistěte se, že se skutečně jedná o chybu produktu, a ne jen o nevhodné nastavení nebo ladění produktu. Špatná funkčnost produktu způsobená nesprávným nastavením není důvodem k reklamaci, v takovém případě bude reklamace považována za nevhodnou.
  4. ujistěte se, že se chyba opakuje a že se nejedná o výjimečný nebo jednorázový stav
  5. ujistěte se, že chyba je na straně námi prodávaného výrobku a ne na straně jiného výrobku, který způsobuje poruchu nebo poruchu zařízení
  6. pokud jste si jisti, že chyba je v našem produktu, popište vadu a e-mailem servis@stadlerform.sk. Seism reklamovaného produktu vám objednáme a v případě reklamace vám zašleme opravený nebo nový výrobek zpět.
  7. Jakmile obdržíme vaši zásilku, zkontrolujeme stav zásilky a její úplnost a informujeme vás o průběhu. Zásilka musí být kompletní a jinak zašleme zásilku zpět odesílateli na jeho náklady
  8. v případě nároku na pozáruční záruku vás budeme kontaktovat a poskytneme vám orientační a předběžný výpočet ceny opravy
  9. po opravě nebo výměna za nový kus vám bude zaslána na naše náklady na adresu uvedenou v protokolu stížností
Záruka: Prodané zboží podléhá zákonné záruční době 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na zboží, které bylo mechanicky poškozeno nebo bylo zničeno nesprávným zacházením s klientem.
V tomto případě nebude tvrzení přijato jako odůvodněné.