Doprava
Doprava zdarma při nákupu nad 1 390 Kč
Titulok
Sleva více než 20 % na všechny čističky vzduchu

Proč a jak si vybrat čističku vzduchu?

Čističky vzduchu se na začátku pandemie koronaviru staly žádaným produktem. Zákazníci se díky nim uměli ochránit před nežádoucími viry a bakteriemi. Avšak nejen viry a bakterie poletují ve vzduchu. Nachází se v něm i řada škodlivých látek, které lidský zrak nezachytí a nepovažuje je za nepřítele. Proč by měla být čistička vzduchu součástí vašeho domova? A jak si vyberete z široké nabídky nabízených čističek?

Čističky vzduchu se na začátku pandemie koronaviru staly žádaným produktem. Zákazníci se díky nim uměli ochránit před nežádoucími viry a bakteriemi. Avšak nejen viry a bakterie poletují ve vzduchu. Nachází se v něm i řada škodlivých látek, které lidský zrak nezachytí a nepovažuje je za nepřítele. Proč by měla být čistička vzduchu součástí vašeho domova? A jak si vyberete z široké nabídky nabízených čističek?

Silné znečištění vzduchu v Evropě i v Čechách

Podle Evropské agentury pro životní prostředí představuje znečištění ovzduší největší environmentální riziko pro lidské zdraví v Evropě a souvisí se srdečními chorobami, mrtvicí, plicními chorobami a rakovinou plic. Podle odhadů každoročně v EU předčasně umírá 400 000 lidí v důsledku znečištěného ovzduší. Vystavení hluku z dopravy a průmyslu vede k podráždění, poruchám spánku a vyššímu riziku vysokého tlaku a srdečně-cévních onemocnění.

V Česku to není o nic lepší. Vysoké koncentrace látek znečišťujících ovzduší mají iv Česku významný vliv na veřejné zdraví. Dlouhodobé vystavení působení prachových částic zvyšuje výskyt astmatu, kardiovaskulárních problémů, plicních chorob a následně vede k předčasné smrti.

Jak vybrat čističku vzduchu?

Pokud si zdravotní rizika znečištěného vzduchu uvědomujete a uvažujte o koupi čističky vzduchu, nepodceňte její výběr. Víte co všechno je třeba zjistit předtím, než si ji koupíte?

 

1. CADR – míra čištění vzduchu

Ukazatel, který informuje, jaký objem čistého vzduchu dokáže čistička zajistit v daném čase. Uvádí se v m3/hod. Odráží výkon čističky a díky němu dokážete srovnávat jednotlivé čističky mezi sebou.

 

2. Certifikáty z nezávislých laboratoří

Bez nich nelze deklarovat ani garantovat účinnost a funkčnost čističek vzduchu. Pouze testy v nezávislých laboratořích, jejichž výstupem jsou certifikáty přesně vyhodnotí účinnost a efektivnost čističky vzduchu.

 

3. Velikost částic, které dokáže čistička vzduchu zachytit spolu s procentuálním vyjádřením rozsahu zachycení

Platí pravidlo, čím menší částice čistička vzduchu zachytí a v co největším rozsahu, tím vyšší je její účinnost.

 

4. Na jaký prostor (v m2) je čistička vzduchu určena

Každá čistička vzduchu bude efektivně fungovat pouze v takovém prostoru, na jehož rozměr (v m2) je určena.

 

5. Filtrace

Filtraci zajišťují (obvykle) kvalitní HEPA filtry. Již po pár týdnech používání čističky vzduchu na nich uvidíte jak špinavý je vzduch kolem vás. Například patentovaný Dual FilterTM, který se nachází v čističce vzduchu Roger zachytí 100% ultrajemných částic větších než 0,255 mikrometru. HEPA H12 filtr zachytí pyl a prach, ale také ty nejjemnější částice, jako jsou nebezpečné viry a bakterie, včetně koronaviru. Uhlíková část filtru odstraní nepříjemné pachy (jako například výpary z vaření nebo cigaretový kouř), škodlivé plyny (a to zejména výfukové plyny aut) a těkavé látky (jako například výpary z chemických čistících prostředků používaných v domácnosti).

 

6. Použité technologie

Kromě čističek vzduchu s HEPA filtry se na trhu objevují také čističky vzduchu s ionizátorem. Ty generují ozon, jehož škodlivost byla prokázána. Důvodem použití ozonu v čističkách je fakt, že ozon prokazatelně ničí plísně, houby i bakterie. Avšak dokáže to jen při vyšších koncentracích. A právě ty jsou pro člověka škodlivé a nebezpečné. Ozon v nižší koncentraci není natolik účinný, aby dokázal mikroorganismy zničit. Čističky vzduchu s ionizátorem nechtěné mikroorganismy a částice ve vzduchu neodstraňují. Obalují je ionty, které zvýší jejich hmotnost. Takto „těžké“ částice klesají na podlahy či nábytek. Tam je třeba je znovu čistit. Pokud neustálé čištění povrchů není zajištěno, účinnost čističek vzduchu s ionizátorem je nedostatečná.

 

 

K dalším metrikám, které rozhodují o koupi jsou design, ovládání přes aplikaci, noční či automatický režim, jednoduché ovládání, snadná manipulace… Klíčovými parametry jsou však výše uvedené body. Dbejte na ně, jedná se o vaše zdraví.